• სასწავლო კურსი
და ...

  აფთერ ეფექტის კურსი: ADOBE AFTER EFFECTS CC 2018

  Adobe After Effects - ეს არის შესანიშნავი პროგრამა ვიდეოს რედაქტირებისთვის, კომპოზიციის, ანიმაციის და სხვადასხვა ეფექტების შექმნისათვის. იგი გამოიყენება სარეკლამო რგოლების, მუსიკალური კლიპების და სატელევიზიო ფილმების შექმნისათვის, სადაც საჭიროა ციფრული ეფექტების შექმნა.


  ისწავლით:

  ✧ სამუშო პროცესი After Effects-ში;
  ✧ Project პანელი;
  ✧ კომპოზიცია;
  ✧ კომპოზიციის პარამეტრები;
  ✧ Сomposition პანელი და კომპოზიციის დათვალიერება;
  ✧ პროექტის პარამეტრები;
  ✧ ინტერფეისის პარამეტრები.

  ✧ ფაილების იმპორტი;
  ✧ ფაილების იმპორტი Photoshop და Illustrator პროგრამებიდან;
  ✧ After Effects-ის ურთიერთმოქმედება Adobe Premiere Pro-თან.

  ✧ ფენებთან მუშობა;
  ✧ ფენების დამატება კომპოზიციაში;
  ✧ სტანდარტული ფენები;
  ✧ Timeline პანელი;
  ✧ ფენების ხანგრძლივობა;
  ✧ დროის მართვა.

  ✧ ანიმაცია და მისი საფუძვლები;
  ✧ ხუთი ძირითადი თვისება;
  ✧ Graph Editor-ი;
  ✧ დამხმარე ინსტრუმენტები.

  ✧ ნიღბები და ფორმები;
  ✧ ნიღბის შექმნა და მისი ანიმირება;
  ✧ Roto Brush Tool ინსტრუმენტი;
  ✧ მოდიფიკატორები.

  ✧ ეფექტები და გადასვლები;
  ✧ ძირითად ეფექტებთან გაცნობა;
  ✧ ანიმაციური პრესეტები.

  ✧ ტექსტი და მისი ფენების შექმნა;
  ✧ ტექსტის აბზაცებთან და სიმბოლოებთან მუშაობა;
  ✧ ტექსტის ანიმირება;
  ✧ ტექსტური ანიმაციური პრესეტები;
  ✧ ფენის სტილები.

  ✧ ერთმანეთში მოთავსებული კომპოზიციები;
  ✧ პრეკომპოზიცია;
  ✧ ფერი და ქეინგი;
  ✧ ფერების კორექცია;
  ✧ მწვანე ფონზე გადაღება.

  ✧ ხატვის ინსტრუმენტები;
  ✧ ხატვის პრაქტიკა.

  ✧ 3D-ში მუშობა და ანიმაცია;
  ✧ კამერასთან მუშობა;
  ✧ შუქთან მუშობა;
  ✧ ნამდვილი 3D ობიექტების შექმნა.

  ✧ სტაბილიზაცია და თრექინგი;
  ✧ ოთხწერტილიანი თრექინგი;
  ✧ ხელით სტაბილიზაცია ან Warp Stabilizer ეფექტით.

  ✧ ხმასთან მუშობა.

  ✧ კომპოზიციის გამოტანა, ვიზუალიზაცია. რჩევები.

   

  Adobe After Effects-ის კურსის გრაფიკი
  კურსის ხანგრძლივობა (სთ-ებში):21 სთ (16 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
  გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
  ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
  კურსის დაწყების დრო
  (ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
  ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
  ჯგუფში - შევსებისთანვე
  ჯგუფში ჩაწერილი მოსწავლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი: ინდივიდუალური:350 ლ;
  2 მოსწ. - 300 ლ;
  3 მოსწ. - 280 ლ;
  4 მოსწ. - 260 ლ
  ფასდაკლება: ფასდაკლება მოქმედებს თქვენს მიერ მოყვანილის იგივე ჯგუფში ჩაწერისას და თითოეულ მოყვანილზე შეადგენს 10 %-ტს თქვენთვის

  « დაბრუნება »

  სხვადასხვა