ვებ დიზაინის HTML, CSS, JAVASCRIPT (გამოყენება) კურსი
სტანდარტული კურსი

ვებ დიზაინის კურსს სწავლობენ ისინი, ვისაც სურს დაეუფლოს საიტების აწყობას, დიზაინის შექმნას ვებ - პროგრამირების გარეშე. კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: HTML, CSS და JAVA Scrip-ის გამოყენებას.

ისწავლება:

✧ რა არის HTML, ინტერნეტი, კლიენტები, და სერვერები; ინტერნეტ მისამართები და მიმომხილველები; პროგრამის დაყენებები; ნავიგაციის მენიუს შექმნა; უბრალო ტექსტური დიზაინი; საიტებთან მუშაობა; შედარებით რთული ტექსტური დიზაინი; CSS-ის გამოყენება; სტილების მართვა; ცხრილები; შაბლონების გამოყენება; კონტეინერული ვებ – დიზაინი; გაფორმება;

CSS ფაილების შექმნას და ტექსტის, ცხრილების, სიების, სურათების, დოკუმენტის დაფორმატებას;

Java Script -ის ანუ ვებ სცენარების გამოყენება (პროგრამის შესაძლებლობები);

✧ პრაქტიკული: მარტივი და რთული საიტის აწყობა.

 

ვებ დიზაინის კურსის გრაფიკისტანდარტული კურსი სრული კურსი
კურსის ხანგრძლივობა (სთ-ებში):21 სთ (14 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)39 სთ (26 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე
ჯგუფში ჩაწერილი მოსწავლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი: ინდივიდუალური:270 ლ;
2 მოსწ. - 220 ლ;
3 მოსწ. - 170 ლ;
4 მოსწ. - 150 ლ
ინდივიდუალური:450 ლ;
2 მოსწ. - 360 ლ;
3 მოსწ. - 310 ლ;
4 მოსწ. - 270 ლ
ფასდაკლება: ფასდაკლება მოქმედებს თქვენს მიერ მოყვანილის იგივე ჯგუფში ჩაწერისას და თითოეულ მოყვანილზე შეადგენს 10 %-ტს თქვენთვის

« დაბრუნება »

სხვადასხვა