3დ მაქსის (3DS MAX 2018) კურსი

✧ 3ds Max პროგრამის ინტერფეისთან გაცნობა; პროგრამის პრაქტიკული დანიშნულება; სისტემური მოთხოვნები; ობიექტების შექმნის საფუძვლები 3ds Max-ში, მათი პარამეტრების დაყენებები; სცენის შექმნა პარტივი ობიექტებისგან;

✧ ობიექტების შექმნა და მათი ტრანსფორმაცია; ობიექტების მონიშვნის გზები; ობიექტების სახელები; ობიექტების ჯგუფების შექმნა; ობიექტის საყრდენი წერტილის მართვა;

✧ ობიექტის მოდიფიკატორები; მოდიფიკატორების სტეკი; ობიექტების იერარქიული დაკავშირება ერთმანეთთან; ობიექტების მასივების შექმნა, დაკოპირება და ერთმანეთის მიმართ გასწორება; ობიექტების დეფორმაციის მოდიფიკატორები;

✧ მოდელირების საფუძვლები; სპლაინების შექმნა და რედაქტირება; ბრტყელი ფიგურები; სპლაინებზე ხშირად გამოყენებადი მოდიფიკატორები; სპლაინისგან ობიექტების შექმნა;

✧ სპლაინების რედაქტირება; მოდიფიკატორები, რომლებიც გვეხმარება სპლაინისგან სამ განზომილებიანი ფიგურების მიღებაში; პრაქტიკული სავარჯიშოები მოცემულ თეორიულ ნაწილზე;

✧ ბულენური მოქმედებები; Loft ობიექტების შექმნა; Boolean-ი, ProBooleans-ის გამოყენება; შესაბამისი პრაქტიკული დავალებები; რთული ობიექტების შექმნა რამოდენიმე ფიგურისგან; ლოფტინგის კვეთის რედაქტირება; ლოფტინგური ობიექტის ოპტიმიზაცია, პრაქტიკული დავალება;

✧ Mesh და Poly მოდელირება;
✧ პრაქტიკული დავალებები;

✧ Patch და NURBS მოდელირება - რთული მექანიზმი რთული ტექნოლოგიური ობიექტების მისაღებად: CV-curve და Point Curve.

პრაქტიკული დავალება: NURBS მეთოდის გამოყენება.

✧ ობიექტებზე მატერიალის გამოყენება; ობიექტებზე მატერიალის დანიშვნა; მატერიალის ძებნა ბიბლიოთეკაში; პროექციის კარტები, ტექსტურები; ობიექტის ტექსტურის მართვა; მატერიალზე გამოყენებადი UVW მოდიფიკატორი; ერთ ობიექტზე რამოდენიმე სხვადასხვა მატერიალის დანიშვნა;

გამჭვირვალე, რელიეფური, რკინის, შუშის, ხის მატერიალების შექმნა;

ორი მატერიალის არევა ერთმანეთში; მატერიალების ერთმანეთზე დადება;

✧ კამერები და მათთნ მუშაობა; კამერების ანიმაცია; კამერების გამოყენება კონკრეტულ მაგალითზე;

✧ 3ds Max-ის განათების საშუალებები. განათების წყაროს შექმნა და მათი პარამეტრების გამოყენება; გახსნილი სივრცის განათება; გარემოს შექმნა;

პრაქტიკული სამუშაო.

✧ განათება; გარემოს ეფექტები. ჩაკეტილ სივრცეში განათების სწორად დაყენება;

პრაქტიკული დავალება ინტერიერის და ექსტერიერის განათებაზე; ფიზიკურად ზუსტი გარე განათების შექმნა; გლობალური შუქი; ექსპოზიციის კონტროლი; ფოტომეტრიკული განათებები; მოდელების იმპორტი;

✧ პროექტის ვიზუალიზაციის პარამეტრების ცვლა სხვადასხვა ხარისხის და ზომის გამოსახულების მისაღებად; ნისლი და მოცულობითი განათება; ცეცხლის ეფექტის შექმნა; ლინზის ეფექტები; სხვა ეფექტები;

V-ray ვიზუალიზატორი: რეალისტური რელიეფის შექმნა; სხვადასხვა მატერიალების შექმნა; არეკლვა და გარდატეხა განათებისას; V-ray განათებების შექნა და მათი პარამეტრები; პირდაპირი და არაპირდაპირი განათებები; V-ray კამერის შექმნა და მისი პარამეტრები; კაუსტიკური განათების ეფექტი; გარე განათება (ექსტერიერის); HDR გარემოს შექმნა; V-ray ვიზუალიზაცია;

✧ რთული ობიექტების მოდელირება ნახაზით; ობიექტების რბილი დეფორმაციები მოდიფიკატორებით ან სხვა საშუალებებით; რელიეფის ფუნჯით ხატვა; რელიეფის შექმნა მატერიალის კარტით; ვირტუალური სტუდიის შექმნა.
პრაქტიკული დავალება: ნახაზის გამოყენებით რთული მოდელირება;
✧ მიღებული მოდელის დაყოფა ნაწილებად შემდგომი მისი ტექსტურირებისთვის. რთული მოდელირების სხვა პრაქტიკული დავალებები;

✧ Surface მოდელირება;
პრაქტიკული დავალება: ადამიანის სახის მოდელირება; ადამიანის სხეულის მოდელირება;

✧ ანიმაცია: დროის გაგება კომპიუტერულ ანიმაციაში; საყრდენი კადრების შექმნა; ანიმაციის მმართველები; ანიმაციის გახმოვანება; ობიექტების დაკავშირება ერთმანეთთან; დროის დაყენება; Track View ფანჯარა; ანიმაცია ტრაექტორიაზე; Mass FX და მისი გამოყენება ანიმაციის მისაღებად.
პრაქტიკული დავალება: რამდენიმე სხვადასხვა ანიმაციის შექმნა, როგორც მარტივის, ასევე რთულის.

პერსონაჟების ანიმაციები; სახის მიმიკების შექმნა. "Cat" მოდულით პერსონაჟების მარტივი ანიმირება.

✧ ნაწილაკებთან მუშაობა.
პრაქტიკული დავალება: ცეცხლის, წვიმის, ფანტანის, ქარის ეფექტების შექმნა.

✧ თმის და ბეწვის შექმნა.

✧ "Standart" და "V-Ray" ვიზუალიზატორების გამოყენება.
✧ პრაქტიკული დავალება.

მოსწავლეთა ნამუშევრები 3Ds Max-ში:


 

 

გემი ზღვაში

ინტერიერი

ინტერიერი 2

მანქანის ანიმაცია

დათოვლილი მთა

ჭიანჭველის ანიმაცია

ჭიანჭველა: სიარული

 

 

 

3Ds Max-ის კურსის გრაფიკისტანდარტული კურსი კურსი დიზაინერებისთვის და არქიტექტორებისთვის
კურსის ხანგრძლივობა (სთ-ებში):60 სთ (40 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)39 სთ (26 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე
ჯგუფში ჩაწერილი მოსწავლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი: ინდივიდუალური:900 ლ;
2 მოსწ. - 850 ლ;
3 მოსწ. - 750 ლ;
4 მოსწ. - 700 ლ
ინდივიდუალური:450 ლ;
2 მოსწ. - 350 ლ;
3 მოსწ. - 310 ლ;
4 მოსწ. - 270 ლ
ფასდაკლება: ფასდაკლება მოქმედებს თქვენს მიერ მოყვანილის იგივე ჯგუფში ჩაწერისას და თითოეულ მოყვანილზე შეადგენს 10 %-ტს თქვენთვის

« დაბრუნება »

სხვადასხვა