ფოტოშოფის კურსი: ADOBE PHOTOSHOP CC 2018
სტანდარტული კურსი

ფოტოშოფის სწავლა სჭირდებათ გრაფიკოსებს, დიზაინერებს, არქიტექტორებს, ანიმატორებს და სხვ. ჩვენთან ისწავლება:


Adobe Photoshop CC _ის დანიშნულება და გამოყენების სფეროები; ინტერფეისის მიმოხილვა, სამუშაო არე; რას ნიშნავს რასტრავული გამოსახულება. მისი პარამეტრები და ფორმატები; ახალი სურათის შექმნა, მისი პარამეტრების ცვლა, მოქმედებების გაუქმება, სურათის კადრირება და რედაქტირება;

✧ სურათის მონიშვნის სხვადასხვა ვარიანტები; მონიშვნის ინსტრუმენტები, მათი დანიშნულება და პარამეტრები; რთული არეების მონიშვნის მაგალითები; მონიშვნის ფორმის სახეცვლილება. მონიშვნის დამატება, გამოკლება, გადაკვეთა; მოქმედებები მონიშნულ არეზე: გადაადგილება, დუბლირება, მასშტაბირება, მოტრიალება, დახრა.

✧ მრავალფენიანი სურათის შექმნა; რისთვის არის საჭირო ფენები; ფენის შექმნის სხვადასხვა გზები და მათთან მუშაობა; ფენის პარამეტრები; ფენების პალიტრა; მრავალფენიანი სურათის შენახვა; მოქმედებები ფენებზე; ფენების გაერთიანება; კოლაჟების შექმნა.

✧ მრავალფენიანი სურათის ფენებთან მუშაობა; დაჯგუფება; ტექსტური ფენები; ტექსტთან მუშაობა; ჩრდილების შექმნა, რელიეფურობის შექმნა, განათებების შექმნა; რამოდენიმე სურათზე დაყრდნობით ფოტო მონტაჟის შექმნა.

✧ ხატვა ფოტოშოფში; თავისუფალი ხატვის ინსტრუმენტები: ფუნჯის, აეროგრაფის, ფანქრის, საშლელის გამოყენება; ფერთა მოდელები, ფერის არჩევა; ფუნჯის ფორმის ცვლა. ახალი ფუნჯის შექმნა; ფუნჯის პარამეტრები, გამჭვირვალეობა, რეჟიმები. გრადიენტული გადასვლების შექმნა.

✧ სურათის დეტალების აღდგენა შესაბამისი ინსტრუმენტებით; კლონირება.

✧ History Brush ინსტრუმენტის გამოყენება; ფერის შეცვლა; სურათის კორექცია

✧ რთული მონტაჟის შესრულება; რა არის არხები; ალფა არხების შექმნა და შენახვა; სწრაფი ნიღაბი (მასკა); ფენის მასკის გამოყენება რთული მრავალფერიანი მონტაჟის დროს; ავტომატური კორექციის საშუალებები; გისტოგრამით რედაქტირების პარამეტრების კონტროლი.

✧ სურათის სკანირება და რედაქტირება სკანირების შემდეგ; კორექტირების ფენების გამოყენება; იმპორტის თავისებურებნები; RAW ფორმატის გამოყენება; ფერთა მოდელების გარდაქმნა; ფაილის ამობეჭდვა.

მოსწავლეთა ნამუშევრები ფოტოშოფში:


 

ფოტოშოფის კურსის გრაფიკისტანდარტული კურსი სრული კურსი
კურსის ხანგრძლივობა (სთ-ებში):12 სთ (8 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)21 სთ (14 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე
ჯგუფში ჩაწერილი მოსწავლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი: ინდივიდუალური:140 ლ;
2 მოსწ. - 110 ლ;
3 მოსწ. - 90 ლ;
4 მოსწ. - 80 ლ
ინდივიდუალური:270 ლ;
2 მოსწ. - 210 ლ;
3 მოსწ. - 180 ლ;
4 მოსწ. - 160 ლ
ფასდაკლება: ფასდაკლება მოქმედებს თქვენს მიერ მოყვანილის იგივე ჯგუფში ჩაწერისას და თითოეულ მოყვანილზე შეადგენს 10 %-ტს თქვენთვის

« დაბრუნება »

სხვადასხვა