ვებ პროგრამირების PHP MYSQL კურსი
სტანდარტული კურსი

PHP არის პროგრამირების ენა, რომელსაც ხშირად მიმართავევნ ვებ გვერდების აწყობისას. იგი ერთ-ერთი ლიდერია იმ პროგრამირების ენებს შორის, რომლებიც გამოიყენება დინამიური ვებ გვერდების შექმნისათვის.

✧ მოკლედ PHP და MySQL _ის შესახებ; ლოკალური სერვერის დაყენება; ტექსტის გამოსახვა; კომენტარები სკრიპტებში; ცვლადები და მათი შექმნა; კონსტანტები; მონაცემთა ტიპები.

✧ მათემატიკური ოპერატორები; მათემატიკური ფუნქციები; მინიჭების ოპერატორები; ოპერატორების პრიორიტეტები; შესრულების დასტრიქონული ოპერატორები: პირობითი, შედარების; ლოგიკური ოპერატორები; ციკლები.

✧ სტრიქონების დამუშავების ფუნქციები; მასივების შექმნა; მასივის ელემენტების მოდიფიკაცია; მასივებთან სამუშაო ფუნქციები; ნავიგაცია მასივებში; მონაცემთა დამუშავება მასივებში; მასივების გამოტანა.

✧ ფუნქციების შექმნა; მონაცემთა და მასივების გადაცემა ფუნქციაში; დროის და თარიღის ფუნქციები; შეცდომების დამუშავება.

✧ HTTP პროტოკოლთან მუშაობა; ვებ ფორმების შექმნა და გადაცემის მეთოდები; ტექსტური ველები; მონაცემთა მიღება ტექსტური და ნებისმიერი ველიდან.

✧ Cookie-ეს გამოყენება;
✧ სესიები;
✧ ფოსტასთან მუშაობა.

MySQL მონაცემთა ბაზის სერვერის გამოყენება PHP პროგრამებში; მონაცემთა ბაზის შექმნა; ბაზაში მონაცემთა დამატება და გამოსახვა; მონაცემთა განახლება ბაზაში; სორტირება; მონაცემთა წაშლა.
პრაქტიკული დავალებები:
✧ PHP საიტის აწყობა საკონტაქტო გვერდით, რეგისტრაციის ფორმით და სხვ.

 

ვებ პროგრამირების კურსის გრაფიკისტანდარტული კურსი სრული კურსი
კურსის ხანგრძლივობა (სთ-ებში):27 სთ (18 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)45 სთ (30 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე
ჯგუფში ჩაწერილი მოსწავლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი: ინდივიდუალური:390 ლ;
2 მოსწ. - 330 ლ;
3 მოსწ. - 290 ლ;
4 მოსწ. - 250 ლ
ინდივიდუალური:700 ლ;
2 მოსწ. - 600 ლ;
3 მოსწ. - 520 ლ;
4 მოსწ. - 450 ლ
ფასდაკლება: ფასდაკლება მოქმედებს თქვენს მიერ მოყვანილის იგივე ჯგუფში ჩაწერისას და თითოეულ მოყვანილზე შეადგენს 10 %-ტს თქვენთვის

« დაბრუნება »

სხვადასხვა