• სასწავლო კურსი
და ...

  პრემიერის კურსი: ADOBE PREMIERE CC 2018

  Adobe Premiere CC - არის პროფესიონალური დონის ვიდეო - სამონტაჟო პროგრამა.


  ისწავლით:
  Adobe Premiere CC _ის ინტერფეისის მიმოხილვა;
  ✧ პროგრამის გაშვება: "პროექტის" ფანჯარა, "პროგრამის" ფანჯარა; TimeLine-ში ფაილების გადატანა; პრესეტების შექმბა;
  ✧ პროგრამის სამუშო არეები; Source არე და TimeLine არე;
  ✧ გადასვლის ეფექტები და გამჭვირვალეობა; სეკვენციის შექმნა.

  ✧ ფაილის შეცვლა სხვა ფაილით; კორექტირების ფენების შექმნა; რედაქტირების ინსტრუმენტები;
  ✧ Motion ეფექტის გარჩევა;
  ✧ Nest თვისება; ფაილების ფორმატირება;
  ✧ ვიდეო კლიპის სტაბილიზაცია; პრესეტების იმპორტი;
  ✧ რეზერვული კოპიოს შენახვა; ფოტოშოფის ფორმატის იმპორტი; ეფექტების ანიმირება;
  ✧ ეფექტის რენდერი (ვიზუალიზაცია); Time Remapping-ი.

  ✧ Transition ეფექტები;
  ✧ რეალური ჩრდილის ეფექტი;
  ✧ განათების ეფექტები;
  ✧ დროის ეფექტები;
  ✧ გაბუნდოვანების და სიმკვეთრის ეფექტები;
  ✧ რელიეფურობის ეფექტი;
  ✧ ფორმის დამახინჯების ეფექტები;
  ✧ სიჩქარის ცვლა;
  ✧ ლინზის ეფექტები;
  ✧ ტექსტურიზაციის ეფექტი და სხვ.

  ✧ ხმასთან მუშობა: ხმაურის ჩახშობა, ხმის დამახინჯება, ხმის ჩაწერა, სინქრონიზაცია;
  ✧ აუდიო ჩანაწერის რედაქტირება.

  ✧Ultra Key ეფექტი; Track Matte Key ეფექტი; Luma Key ეფექტი;
  ✧ გადაღებისთვის ფონის შერჩევა-შეცვლა.

  ✧ Adobe Title Design ფანჯარაში ტიტრებთან მუშობა;
  ✧ მორბენალი სტრიქონების შექმნა პრემიერში;
  ✧ მასკირების საშუალებით ვიდეოდან ტექსტის მიღება;
  ✧ ტიტრების პრესეტის შენახვა;
  ✧ ტექსტისთვის ფონის შექმნა;
  ✧ Title Design-ში მასკებთან მუშობა.

  ✧ მასკები პრემიერში: მასკების მუშობის პრინციპი;
  ✧ მასკების და მათი ფორმების შექმნა;
  ✧ მრავალკადრიანი მონტაჟი.

  ✧ ვიდეოს ფერებთნ მუშობა: RGB მრუდეების გამოყენება; შავ-თეთრი ვიდეოს მიღება; ვიდეოს გაღიავება ან ფერის შეცვლა; თეთრი ფერის ბალანსი.

  ✧ ვიდეოს ექსპორტი.

  ✧ პრაქტიკული სავარჯიშოები.

   

  Adobe Premiere-ის კურსის გრაფიკი
  კურსის ხანგრძლივობა (სთ-ებში):15 სთ (10 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
  გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
  ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
  კურსის დაწყების დრო
  (ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
  ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
  ჯგუფში - შევსებისთანვე
  ჯგუფში ჩაწერილი მოსწავლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი: ინდივიდუალური:190 ლ;
  2 მოსწ. - 150 ლ;
  3 მოსწ. - 120 ლ;
  4 მოსწ. - 100 ლ
  ფასდაკლება: ფასდაკლება მოქმედებს თქვენს მიერ მოყვანილის იგივე ჯგუფში ჩაწერისას და თითოეულ მოყვანილზე შეადგენს 10 %-ტს თქვენთვის

  « დაბრუნება »

  სხვადასხვა