• მომსახურება
და ...

    შენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა

    გთავაზობთ ინტერიერების და ექსტერიერების, საზოგადოებრივი და სამოქალაქო შენობების, კორპუსების, კოტეჯების პროექტირებას: საცხოვრებელი ოთახების, ოფისების, შენობების, მანსარდის დაგეგმარებას; სამუშაოს შესრულების დრო მკაცრად სრულდება ხელშეკრულებიდან გამომდინარე; პროექტზე მუშაობის ღირებულება ოპტიმალურია შემკვეთისათვის; ყოველი შემკვეთის მიმართ გვაქვს ინდივიდუალური მიდგომა.

    შენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა | Senobebis proeqtireba, 3D vizualizaciis Seqmna

    « დაბრუნება »

    სხვადასხვა